Statuten

In 2012 zijn de Statuten van Doarpsmienskip behoorlijk gewijzigd, met name zijn de doelstellingen gemoderniseerd en het Algemeen Bestuur is er niet meer in opgenomen. Voor de inhoud van het nieuwe Statuut zie onderstaand document.

pdfStatuut Doarpsmienskip