Digitale Webinar & Lunchlezing op 25 mei

Natuurlijke klimaatbuffers: meer veiligheid met meer natuur. 

Droogte. Hittestress. Wateroverlast. Zeespiegelstijging.

We lezen erover en ervaren het zelf aan den lijve. Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Om ons land te beschermen wordt vaak als eerste gedacht aan hogere dijken of grotere gemalen. Er is echter meer mogelijk dan alleen technische oplossingen. Een oplossing die naast aan meer veiligheid ook bijdraagt aan meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap en een gezondere leefomgeving. Hoe dan?

Lees meer

MFC Wjukken vanaf 1 juni weer open

Na een sluiting van bijna 2,5 maand gaat de Wjukken weer open per 1 juni a.s. Zoals in de routekaart van de overheid is aangegeven mogen de terrassen, restaurants, café s, bioscopen, weer open voor maximaal 30 personen. Dit is inclusief personeel. Reserveren en gezondheidsvragen vooraf. Het bestuur van de Wjukken is zeer verheugd dat de Wjukken weer open kunnen en wij gaan er met de vrijwilligers alles aan doen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Lees meer

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mantgum 2.0  Nieuwsbrief nr. 6 | april 2020  

Met deze nieuwsbrief informeren wij iedereen graag over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond het CPO Mantgum 2.0. Het zijn bijzondere tijden waarin wij met zijn allen verkeren. Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven. Binnen de richtlijnen proberen wij als bestuur door te werken aan de realisatie van onze plannen en zetten we vervolgstappen. Op dit moment werken wij aan het Beeld Kwaliteit Plan (BKP) en ontwerp-bestemmingsplan (BP), samen met de deskundigen van AXON adviseurs, N0.0rdpeil en Bugel Hajema.

Lees meer

BIJENFLINTERLINT NIJ BAARDERADIEL

BijenlintZaai, mensen, zaai! Juist in de anderhalvemetermaatschappij!!  Deze tijd hadden we volop willen zaaien met leerlingen van verschillende basisscholen. Maar door het coronavirus moet het even anders. Nu gaan de leden van het Burgerinitiatief BijenFlinterLint en Ecologisch Bermbeheer zelf aan de slag, in groepjes van twee. 

Vrijdag 1 mei wordt er ’s middags ingezaaid bij het tankstation bij Hoptille, bij Hesens,  langs het buitenom-pad in Mantgum (te beginnen om 16.00 uur bij bruggetje Hoxwier) , en langs het Mantgummer Nieuwland. We hopen dat dan over een week of zes iedereen – wandelend of fietsend - kan genieten van een kleurrijke bloemenzee!  Dit inzaaien is onderdeel van het BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer, een burgerinitiatief van vertegenwoordigers uit de tien dorpen van de oude gemeente Littenseradiel, die nu onderdeel zijn van de gemeente Leeuwarden. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! 

Lees meer

Update Coronavirus 30 april

De peuteropvang Pukkewjuk gaat vanaf dinsdag 12 mei weer open.

Geen meinummer van Mandeguod.

Geen herdenking Mantgum/Skillaerd 4 mei.

MFC Wjukken blijft in ieder geval voor alle activiteiten gesloten tot 1 juni 2020.

Het bloedprikken is op de maandagmorgen van 09.00 uur  - 09.15 uur tot nadere berichtgeving gestopt in MFC Wjukken.

KDV it Flinterke en BSO de Vrijbuiters Mantgum zijn alleen geopend voor NOODOPVANG voor ouders die in de vitale beroepen werken.

De HoxWiersterMerk (bloemen verkoop)  die op 12 mei gepland stond kan ook geen doorgang vinden.Het coronavirus in het kort.

Lees meer