Woononderzoek Mantgum

De gemeente Littenseradiel heeft eind mei een enquête verspreid in Mantgum om te onderzoeken wat de woonwensen zijn. Inwoners van de andere dorpen in Littenseradiel én die van de gemeente Leeuwarden zijn uitgenodigd om de enquête digitaal in te vullen op de gemeentelijke website.

Op de website van de gemeente vindt u een korte samenvatting van de meest opvallende conclusies.
Klik hier Woononderzoek Mantgum

 

Gemeente verkoopt gemeentewerkplaats Mantgum

Het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel heeft besloten de gemeentewerkplaats in Mantgum te verkopen. De nieuwe eigenaar is het uit dezelfde plaats afkomstige aannemersbedrijf Klaversma. Littenseradiel verkoopt de werkplaats, omdat de gemeente gaat herindelen op 1 januari 2018.

Tot dat moment huurt de gemeente de grote loods met een kantoordeel en het opslagterrein terug van de aannemer.

Lees meer

Geboortelepel na 80 jaar terug in Mantgum

In november 2013 kreeg “de werkgroep Historie Mantgum” een mail van de heer Alexander Pechtold. Hij had in 2008 een kaartje ontvangen van Jelly Kamminga uit Maarssen. Jelly had enkele jaren daarvoor op de t.v. een programma gezien over de mooie verzameling Friese geboortelepels van Pechtold. Op dat kaartje schreef ze dat de geboortelepel van haar overgrootmoeder Jeltje Kamminga-Swierstra mogelijk een plekje zou kunnen vinden in de collectie van Pechtold, want zij had niemand aan wie ze de lepel kon nalaten. Ook was Jelly nog in het bezit van het geïllustreerde tijdschrift “Wij” van 16 oktober 1936 met daarin vermeld een verhaal van 2 bladzijden over haar overgrootmoeder.

Lees meer

Tsjerkepaad 2014 (5/7 t/m 13/9)

KerkgangpadVanaf 5 juli t/m 13 september is de Mariakerk iedere zaterdag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er zijn gastheren en of gastvrouwen aanwezig om uitleg te geven. Tevens is de koffie/thee klaar. De toegang is gratis!

Zomerlezing over tuinarchitect Gerrit Vlaskamp

Op woensdag, 2 juli om 20.00 uur wordt IN IT TSIISPAKHÚS een zomerlezing gehouden door Aly van der Mark. Het betreft een lezing over:
"GERRIT VLASKAMP, EEN VERGETEN TUINARCHITECT"
Tijdens het schrijven van haar boek 'Fan roazen en framboazewyn' een boek over haar tuin en over de tuindersfamilie van haar man Ids Westra, kwam Aly van der Mark op het spoor van een vergeten familiegeschiedenis.

Lees meer

Werkzaamheden aan het spoor in Littenseradiel

Zondag 6 op maandag 7 juli tot dinsdag 29 op woensdag 30 juli, van 23.00 tot 07.00 uur.
Woensdag 6 augustus, 23.00 uur tot maandag 18 augustus, 07.00 uur, aaneengesloten.
Maandag 18 op dinsdag 19 augustus tot woensdag 20 op donderdag 21 augustus van 23.00 tot 07.00 uur.
Zondag 14 op maandag 15 september tot donderdag 25 op vrijdag 26 september 23.00 tot 07.00 uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor en na Station Mantgum en de Easterwierrumer Aldfeart richting Sneek/IJlst tot aan overweg Flaeren (gemeentegrens Súdwest Fryslân).

Lees meer

Jubileum WWK, vernieuwde wal en opening watersportseizoen

Vrijdag 23 mei heeft er een drieslag plaatsgevonden. De WietWetterKlup10 jaar, de vernieuwde wal is klaar en het Watersportseizoen moet nog open.
Het bestuur van de WWK meende dit niet zomaar voorbij te moeten laten gaan en had het e.e.a. georganiseerd in het kader van deze 3 onderdelen: De Drieslag.

Lees meer

Enquête woonbehoefte Mantgum

De gemeente Littenseradiel inventariseert de woonbehoefte in en rond Mantgum. Daarmee kan de gemeente ervoor zorgen dat de bouwplannen die ingediend worden, aansluiten bij de woonwensen in Mantgum en omgeving. Met het invullen van de enquête, kunt u hieraan meewerken.

Lees meer

Gedichtenworkshop (wo 14 mei)

Iedereen heeft dichtersbloed!

In januari heeft Mandeguod de gemeentelijke prijs gewonnen van het mooiste Friestalige artikel over dorpsjournalistiek in 2013. Uiteraard heeft de auteur van het stuk, Lys Scarse, een boekenbon gekregen. Nu willen wij jullie, inwoners van Mantgum, de gelegenheid bieden om een workshop gedichten schrijven te volgen.

Lees meer

Feikje Vellinga-Schootstra Koninklijk Onderscheiden

Vrijdag 25 april werd, tijdens de lintjesregen in universiteitsstad Groningen, de 60-jarige mevrouw Feikje Vellinga-Schootstra uit Mantgum verrast met een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding verdiende zij onder andere met haar bijzondere werk voor het Nederlands straf- en strafprocesrecht, tijdens een periode van ruim 35 jaar.

Lees meer