Dorpsvisie

In de afgelopen maanden heeft u kunnen lezen dat de stuurgroep Dorpsvisie 2015 - 2020 druk bezig geweest is met het samenstellen van een gedegen dorpsvisie voor de periode 2015 - 2020. Veel dorpsgenoten hebben meegedacht, feedback op de gepubliceerde stukken gegeven of hebben op andere manieren meegewerkt. Allen hiervoor hartelijk dank. We zijn blij u nu te kunnen mededelen dat er een mooie visie gevormd is, waarmee Mantgum ook de komende 5 jaar haar stem binnen de gemeente kan laten horen. Ook zal de dorpsvisie dienen als kompas voor Doarpsmienskip Mantgum. 

De dorpsvisie wordt op dinsdag, 18 november 2014, om 20.00 uur in MFC Wjukken gepresenteerd. U bent van harte welkom.

Namens de stuurgroep Jantina van der Valk.

Het exemplaar van de Dorpsvisie treft u hieronder aan.

pdf(Bundeling) Dorpsvisie 2015-2020

 

Klik hier voor de voorlopige reactie van de gemeente

 Voortgang Dorpsvisie 2014 t/m 2020

Onderstaande deelvisies hebben geleid tot de Dorpsvise 2015-2020

pdfDeel 12 Zorg en welzijn
pdfDeel 11 Verkeersveiligheid en openbaar vervoer
pdfDeel 10 Onderwijs en kinderopvang
pdfDeel 09 Kerk, levensbeschouwing en spiritualiteit
pdfDeel 08 Wonen en woonklimaat
pdfDeel 07 Dorpshuis en verenigingen
pdfDeel 06 Sport en Bewegen
pdfDeel 05 Haven en Water
pdfDeel 04 Middenstand en ondernemersklimaat
pdfDeel 03 Duurzaamheid
pdfDeel 02 Cultureel Erfgoed
pdfDeel 01 Landschap en Groen


Verslagen Dorpsvisie:
pdfVerslag bijeenkomst Dorpsvisie van woensdag 19 maart 2014
pdfVerslag bijeenkomst Dorpsvisie van 18 september 2013
pdfVerslag bijeenkomst Dorpsvisie van 3 juli 2013
pdfVerslag bijeenkomst Dorpsvisie van 1 mei 2013

pdfVerslag bijeenkomst Dorpsvisie van 3 april 2013


Huidige dorpsvisie: 2007 - 2014

pdfDorpsvisie 2007 tot 2014.pdf