Doel

NwMantgum Foar Inoar Logo met witte randIn de Dorpsvisie 2015-2020 is onder meer de visie vastgelegd op Zorg en Welzijn in ons dorp. Hierin wordt een beroep gedaan op de Mienskip. Zorg en welzijn heeft ook te maken met wonen, leefklimaat en leefbaarheid. Vanuit het bestuur van Doarpsmienskip is aan een aantal dorpsgenoten gevraagd te bekijken hoe we een en ander als dorp vorm kunnen geven. Wat willen we, wat doen we al, wat kunnen we met elkaar doen om Mantgum leefbaar te houden zodat ieder zich welkom voelt, er aandacht is voor elkaar en we zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (wordt ook gesteld door de gemeente vanuit het sociaal domein). Een sterk dorp krijgt ook steeds meer de gelegenheid om zaken zelf te regelen.

Voorbeeld is Reduzum, waar 10 jaar geleden met de opzet van een dergelijk plan is begonnen.
De werkgroep heeft een eerste opzet gemaakt. Een stratenplan waarbij in iedere straat een of twee mensen gevraagd wordt, contactpersoon te zijn. Met als (1e) doel doorgeven als er een kaartje of attentie moet worden gestuurd bijvoorbeeld aan nieuwe dorpsgenoten, bij geboorte of overlijden.
Als meerdere dorpsgenoten meedoen is het voor niemand een grote belasting.