Wandelen

Dorpswandeling

De werkgroep Historie Mantgum heeft een vernieuwde versie uitgebracht van een mooie historische wandeltocht door Mantgum. Deze wandeling is voortgekomen uit de dorpswandeling die Rinse Brink ontwikkelde in het kader van Simmer 2000. De dorpswandeling is aangevuld met gegevens van rijksmonumenten.nl en uit de boekjes “Baerderadiel sa’t it wie” en “Notabele woningen in Mantgum
.
Klik hier voor meer informatie.


Het Jabikspaad

Onder andere op de brug bij Hoxwier is dit symbool van de Kinkhoorn of Wulk bevestigd. Jabikspaad01Het is de markering van het Jabikspaad. De west-tak van dit pelgrimspad loopt door Mantgum.

Het Jabikspaad bestaat uit een wandel- en een fietsroute van Sint Jacobieparochie

in Noordwest Friesland naar Hasselt in Noord Overijssel. Het traject voert over de vette klei op het Bildt, door de wijde verten van de greidhoek in Midden friesland, de romantische bossen bij Oranjewoud en de waterrijke wereld van Noordwest Overrijssel.

Op de website van beleefFriesland is een item over het Jabikspaad opgenomen.