Redactie

Redactieleden: Taak:

Bram Brouwer

Hoofdredacteur

Sita Wijnia

Eindredacteur
Maaike Kuipers Redacteur


Frits Sieperda

Vormgever

Lys Scarse Redacteur-verslaggeever

Hotze Bonnema


Financieel beheer

Verslaggevers:  
Siebolt Dijkstra tevens corrector Friese teksten


Verspreiding:  
Dhr. en Mevr. Meintema Coördinator bezorging
Veel vrijwilligers Bezorging in het dorp


De redactie komt voor de deadline van Mandeguod maandelijks bijeen