Archief/Inventaris

De hier opgenomen archiefinventarissen zijn mede tot stand gekomen door leden van de werkgroep Historie Mantgum. De archieven waarnaar de inventarissen verwijzen, worden In het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) bewaard bij het archief van de gemeente Leeuwarden. Meer informatie over bezoekmogelijkheden en openingstijden van het HCL klik hier

Inventaris Archief Dorpshuis "De Wjuk" te Mantgum 
pdfArchief Dorpshuis "De Wjuk" te Mantgum

Inventaris Archief Reisselskip Mantgum en Skillaerd (1909-20150
pdfArchief reisgezelschap Mantgum Skillaard

Inventaris v.d. Ned. Bond voor de Bouw (1920-1995)
pdfNederlandse Bond voor de Bouw

Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Mantgum en Skillaerd, 1636 - 2003
pdfKerkarchief Inleiding en inhoudsopgave
pdfHervormde Gemeente Mantgum en Skillaerd

Inventaris van het archief van Doarpsmienskip Mantgum, 1960 - 2008
pdfDoarpsmienskip 1960-2008 (versie 2015-1)

Inventaris van het archief van het toneelgezelschap Frisia 1874
pdfFrisia 1874
pdfAanvullingen (2016) archief Frisia 1874

Inventaris van het archief OLS Mantgum 1859-1970
pdfOLS Mantgum 1859-1970

 Inventaris van het archief van de Vrouwenvereniging Mantgum/Skillaerd 1938-2014
pdfVrouwenvereniging Mantgum/Skillaerd 1938-2014