Data Filmhuis 2014/2015

Filmhuis 'Mantgum'

Het filmhuis begint komende vrijdag 5 september weer met het om de twee weken presenteren van films in MFC Wjukken vanaf 20.00 uur. De prijs van het filmkaartje is € 7,50, gelijk aan vorig jaar met in begrip van een gratis consumptie in de pauze.

Lees meer

Opbrengst oud ijzer-actie KV WWC

Vrijdagavond 16 mei zijn de garages van heel Mantgum, Wiuwert en Britswert een stuk opgeruimder geworden. Veel spullen van oud ijzer, koper, zink, lood, aluminium en dergelijke zijn aan de kant van de weg gezet en opgehaald door leden en vrijwilligers van KV WWC.

Lees meer

Start aanleg betonpad (Hoxwier naar Volkstuinen)

Vandaag, 18 augustus begint Aannemersbedrijf A. Faber B.V. met de aanleg van het voetpad langs de Mantgumervaart (het gedeelte tussen het heechhout bij Hoxwier naar de volkstuinen bij het spoor). De eerste week worden voorbereidende werkzaamheden gedaan en in de week van 25 augustus wordt de betonverharding aangebracht.
Wandelaars zullen hier 2 weken hinder van ondervinden en wellicht tijdelijk een andere route moeten kiezen.

Woononderzoek Mantgum

De gemeente Littenseradiel heeft eind mei een enquête verspreid in Mantgum om te onderzoeken wat de woonwensen zijn. Inwoners van de andere dorpen in Littenseradiel én die van de gemeente Leeuwarden zijn uitgenodigd om de enquête digitaal in te vullen op de gemeentelijke website.

Op de website van de gemeente vindt u een korte samenvatting van de meest opvallende conclusies.
Klik hier Woononderzoek Mantgum