Financieel jaaroverzicht DMS 2019

LOGO DMSOmdat het door de huidige situatie onduidelijk is wanneer we weer een ledenvergadering kunnen houden, publiceren we nu alvast het financiële verslag 2019. Het verslag met onderliggende stukken is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie.

Zijn er vragen over de stukken dan kunt u die richten aan het secretariaat via: dit formulier

Het bestuur DMS

Klik op het document pdfFinancieel Jaaroverzicht DMS 2019