Het CPO en het bestuur van DMS, twee handen op één buik?

Als oprecht tegenstander van de plannen van het CPO houd ik bij wat er rond deze plannen gebeurt. In het ontwerpbestemmingsplan, dat nu ter inzage ligt, trof ik een brief aan van het bestuur van Doarpsmienskip waarin steun wordt uitgesproken voor deze plannen. De brief is opgesteld en verstuurd zonder dat de mienskip-zelf daarover is geraadpleegd. 

Dat mag natuurlijk niet. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud van de brief. Ik deel niet de mening van deze bestuursleden dat de plannen in lijn zijn met de dorpsvisie. Ik heb daarop gereageerd via de site van Mantgum, maar ik heb hierop geen antwoord gekregen.

En nu staat er een tekst van het bestuur op de site van Mantgum waarin wordt gereageerd op de bezorgdheid van sommige dorpsgenoten rond ditzelfde plan. De formulering in de eerste alinea is pertinent onjuist! Er staat: ‘Bij sommige Mantgumers is er de zorg dat als de 12 woningen die aan het CPO zijn toegezegd…’. Die woningen zijn NIET toegezegd!
Er had moeten staan: ‘… als de 12 woningen die het CPO wil neerzetten ….’ Het is een beginfase van een langdurige procedure. Dat is misleidende informatie. En dat mag niet! Ook hierop heb ik gereageerd. Maar wederom heb ik geen antwoord gekregen.

Het CPO is een particulier initiatief, maar het bestuur van Doarpsmienskip vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap. Het lijkt alsof die steunverklaring en dat stukje op de site op persoonlijke titel geschreven zijn door bestuursleden die met het plan instemmen, of het wellicht willen promoten…. Maar dat mag toch niet?! Dat valt toch niet onder de bestuurlijke bevoegdheden? Dat is toch geen integer handelen?

Het bestuur van het Doarpsmienskip zegt in de steunverklaring dat zij ook oog moet houden voor inwoners die minder gecharmeerd zijn van de plannen. Ik vind dat het DMS de belangen van álle inwoners van Mantgum moet behartigen. Door op deze wijze te handelen, geven zij hier niet op een juiste wijze invulling aan en voel ik mij als inwoner van Mantgum niet vertegenwoordigd.

Aukje Winsemius