Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mantgum 2.0  Nieuwsbrief nr. 6 | april 2020  

Met deze nieuwsbrief informeren wij iedereen graag over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond het CPO Mantgum 2.0. Het zijn bijzondere tijden waarin wij met zijn allen verkeren. Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven. Binnen de richtlijnen proberen wij als bestuur door te werken aan de realisatie van onze plannen en zetten we vervolgstappen. Op dit moment werken wij aan het Beeld Kwaliteit Plan (BKP) en ontwerp-bestemmingsplan (BP), samen met de deskundigen van AXON adviseurs, N0.0rdpeil en Bugel Hajema.

De tips en adviezen van de bijeenkomst in de Wjukken in februari jl. proberen we hier zoveel mogelijk in mee te nemen. Daarnaast zijn wij druk bezig met het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van het project. Daarbij hoort ook een indicatie van de grondprijs en bouwrijp maken. Dit bevindt zich in een afrondende fase en zullen wij binnenkort voorleggen aan de aangemelde belangstellenden voor het CPO plan. We werken, naast de communicatie in de Mandeguod, ook aan een website. Het CPO is voornemens om de planinformatie binnenkort te delen via deze website. Zodra de website online is zullen wij u hierover informeren.  Naar aanleiding van de informatieavond in februari in de Wjukken zijn er door een aantal geïnteresseerden vragen gesteld t.a.v. de betekenis en de doelstellingen van een CPO. Deze onderscheiden zich op een aantal vlakken van ‘klassieke’ projectontwikkeling. Wij zetten een aantal kenmerken daarom nogmaals graag voor u uiteen:

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun nieuwe buurt. De toekomstige bewoners treden in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op. Het CPO werkt hierbij namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Wij proberen als bestuur de ontwikkelingskosten zo laag mogelijk te houden, zodat het voor een breed publiek van geïnteresseerden aantrekkelijk is. Dit is mogelijk opdat het CPO geen winst oogmerk heeft, niet met een project ontwikkelaar werkt en het bestuur uit vrijwilligers bestaat.  

Kenmerken van een CPO Mantgum 2.0:

  • Het is een project van onderop, de Mienskip (initiatief vanuit het dorp en dorpsvisie);
  • Het collectieve belang gaat voor het individuele belang;
  • Het is een kans om de collectieve en individuele woonwensen samen te laten komen in één stedenbouwkundig ontwerp dat qua aard en schaal passend is bij het dorp;
  • Wij streven hierbij een hoog ambitieniveau na, we willen een buurt met een toegevoegde waarde creëren (zowel in programma, ruimtelijke kwaliteit als duurzaamheid);
  • De invloed op het totale proces (van initiatief tot en met de oplevering van het plan) en het eindresultaat is groot. 
  • Leden dragen zelf gezamenlijk het financiële risico;

Van alle leden wordt echter ook een inspanning verwacht:

  • Kennis, tijd, praktische uitvoering etc.
  • Door samen te bouwen aan een nieuw buurt, ontstaat betrokkenheid onder de toekomstige bewoners en het dorp. 
  • Door veel in eigen beheer en groepsgewijs aan te pakken, kunnen wij kosten reduceren.

Op dit moment zijn er 21 enthousiaste belangstellenden voor het CPO. De belangstellenden komen voornamelijk uit Mantgum. Binnen deze groep is er interesse voor uiteenlopende mogelijkheden: seniorenwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, gezinswoningen en een ‘kangoeroewoning’. Het plan biedt de mogelijkheid om deze woningen te realiseren.

Spreekt het CPO-concept u aan en bent u geïnteresseerd in deelname, maar u heeft zich nog niet aangemeld als belangstellende, dan kunt u zich hiervoor nog opgeven bij het bestuur. Doe dit uiterlijk voor 8 juni 2020. Belangstellenden die zich na deze datum aanmelden zullen op een reservelijst worden geplaatst. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. We staan u graag te woord.

Hartelijke groet, 
namens het bestuur CPO Mantgum 2.0

Elmer de Wit (voorzitter) 06-25495705
Arjen Klaversma (secretaris) 06-20194208
Rein Veenstra (penningmeester) 06-83978861
Tjepko Jansen (algemeen bestuurslid)  058-2573681

Onderstaand een impressie van het schetsplan.

 CPO project