Plaatsing Reclameborden (two sign borden)

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad het reclamebeleid Oog voor Reclame vastgesteld. Met deze vaststelling is het niet meer mogelijk in de gemeente Leeuwarden reclame te maken door middel van driehoeksborden om lichtmasten. Alleen door middel van two sign borden.  Voor het maken van reclame door middel van two sign borden heeft de gemeente een overeenkomst met het bedrijf Centercom. Met Centercom is overeengekomen dat zij met ingang van 1 januari 2020 naast de stad Leeuwarden ook in de dorpen two sign borden gaan plaatsen.

De gemeente heeft de volgende afspraken met Centercom gemaakt:

De reclame die gemaakt mag worden is reclame voor culturele, commerciële en niet commerciële evenementen die plaatsvinden in de gemeente Leeuwarden.De two sign borden mogen alleen worden geplaatst buiten de bebouwde kom of langs de doorgaande wegen in de grotere dorpen (Stiens/ Grou). In het reclamebeleid Oog voor Reclame is in kaart 2 ( zie bijlage)  aangegeven waar deze reclame mag worden geplaatst (gele en rode wegen). De two sign borden mogen niet worden geplaatst in het beschermd stads- of dorpsgezicht. Het reclamebeleid kun u digitaal inzien via de website www.overheid.nl, klik onder kop: Beleid & Regelgeving op lokaal, en typ bij de zoekfunctie exact de titel: Reclamebeleid Oog voor Reclame.

Organisatoren afkomstig uit de dorpen van de gemeente Leeuwarden welke culture en niet commerciële evenementen organiseren in de dorpen van de gemeente Leeuwarden mogen gratis gebruikmaken van de two sign borden. Centercom stelt hiervoor 20 borden beschikbaar (10 aan de noordzijde en 10 aan de zuidzijde van de gemeente Leeuwarden). De borden mogen maximaal twee weken worden geplaatst. Elke organisator mag maximaal 4 keer per jaar gebruikmaken van deze mogelijkheid. Degene die gebruik wil maken van deze borden moet 4 weken voor aanvang dit bij Centercom melden. Voor postermateriaal moet zelf worden gezorgd. 
Een organisatie is verplicht om na de aanmelding de borden te gebruiken. Gebeurt dat niet, dan kan Centercom besluiten om deze organisatie een bepaalde periode geen mogelijkheid meer te geven om gebruik te maken van de borden.
Indien er geen aanmelding is, neemt Centercom de borden zelf in gebruik. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar Centercom. Contactpersoon hiervoor bij Centercom is mevrouw Jessica Poort. Zij is bereikbaar  via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het telefoonnummer: 050 – 5492425.

 Nadere info: Sietske Bloemhof | Beleidsadviseur | Wijkzaken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T (058) 750 57 66 | M (06) 43386309