Opbrengst Collecte Multiple Sclerose (MS)

Eind november is er in Mantgum gecollecteerd voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst was het geweldige bedrag van €744,53. Gevers hartelijk dank voor uw bijdrage en collectanten voor jullie onmisbare medewerking.
Hebt u de collectant gemist en wilt u toch doneren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL23RABO0336 2728 39.


Joost Lottgering, collecte coördinator