Opstellen omgevingsvisie naar nieuwe Omgevingswet

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet gaat de gemeente Leeuwarden een omgevingsvisie opstellen.  Er is als voorbereiding op de omgevingsvisie al nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen.  Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken of er aanvullend onderwerpen of thema’s zijn die opgenomen moeten worden in de visie. Maar ook door een brede enquete willen we zoveel mogelijk input ophalen.  

Aan u de vraag om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en deze zo mogelijk te verspreiden onder uw achterban.
Meer informatie over de omgevingsvisie leest u op onze website.

Alvast dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep omgevingsvisie,
L. Volbeda, afdeling communicatie, marketing en bestuursondersteuning

Link naar enquete: https://survey.enalyzer.com/?pid=m3g3q6qi

Website omgevingsvisie: https://www.leeuwarden.nl/nl/omgevingswet