Open Monumentendag: Herleef de geschiedenis van de Lionserpolder

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019 wandelen we samen met Jeroen Wiersma - schrijver van het boek ‘De Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied’ - over het oeroude kerkpad door de Lionserpolder naar het 14e eeuwse kerkje van Lions.

Kreken en terpen

Natuurgebied de Lionserpolder ligt tussen Jorwerd en Lions en wordt deels beheerd door Natuurmonumenten. Door de polder lopen talloze oude kreken en in de percelen zijn de greppelpatronen van vroeger nog te herkennen. Daarnaast zijn er restanten van terpen zichtbaar. Enkele jaren geleden werd er een unieke vondst gedaan: een nederzetting uit de late IJzertijd. Jeroen laat de geschiedenis die nog duidelijk zichtbaar is in het landschap van de Lionserpolder met zijn boeiende verhalen herleven.

Rijksmonument

Na de excursie serveert de koster van de Catharinakerk in Lions koffie in dit prachtige rijksmonument. Tijdens Open Monumentendag is er een installatie met cartografische viltlandschappen van beeldend kunstenaar en landschapsonderzoeker Cora Jongsma te zien. Zij heeft het reliëf van de Lionserpolder met de bijzondere greppelstructuren uitgebeeld in vilt.

Cultureel erfgoed

Natuurmonumenten beheert meer dan 100 cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september zijn naast tientallen landhuizen, kastelen, molens, forten, boerderijen en eendenkooien, ook veel van dergelijke landschappen (breder) toegankelijk.

Aanmelden

De excursie vindt plaats op zaterdag 14 september van 14:00 tot 16:00 uur. Je kunt je aanmelden via https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/lionserpolder.

Contact

Hanneke Wijnja, Boswachter Communicatie en Beleven, Natuurmonumenten, h.wijnja@natuurmonumenten, 06-25580513

Boswachter communicatie en beleven, Friese weiden en wadden