Open Monumentendag in Mantgum, Jorwert, Weidum en Bears

Open Monumentendag in Mantgum, Jorwert, Weidum en Bears op zaterdag, 14 september van 10 tot 17 uur met als Thema: ‘Weelderig Wonen in de Leeuwarder Greidhoeke’.
Deze dag organiseert de Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden de Open Monumentendag-route. Dit jaar loopt die route door de dorpen Mantgum, Jorwert, Bears en Weidum.

Deftige woonhuizen, unieke tuinen, boerderijen, kerkgebouwen, historische café’s, een bijzondere Amerikaanse windmolen uit 1920 en een historische (Buma)familiebegraafplaats vertellen het verhaal van het dagelijks leven in de Leeuwarder Greidhoeke in vroeger tijden. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zullen 21 panden/objecten open zijn voor het publiek. Veel panden (of delen daarvan) zijn alleen open tijdens Open Monumentendag. Historische café’s in de dorpen zijn pleisterplaats voor deze dag. De vier dorpen organiseren diverse aanvullende activiteiten, zoals een kaatsdemonstratie (Weidum) en tippen (Jorwert).

Centraal informatiepunt tijdens Open Monumentendag is MFC Wjukken, Om 'e Terp 21 in Mantgum. Telefoon 058 250 1750.

Opening Open Monumentendag Leeuwarden:
De pas geïnstalleerde burgemeester van de Gemeente Leeuwarden, Sybrand Buma, opent de Open Monumentendag Leeuwarden zaterdag 14 september in MFC de Wjukken, Mantgum: Programma: 09.15-09.30: inloop. 09.30-09.45: openingstoespraak Buma.

Gratis routekaart en Android en iOS-app
De gratis Open Monumentendag-brochure met routekaart is op de dag zelf in het MFC Wjukken en op diverse andere punten in de dorpen beschikbaar. Download vanaf 6 september de app Open Monumentendag Leeuwarden. De app is beschikbaar voor iPhone en Android en is te vinden in de App Stores onder de titel “Open Monumentendag Leeuwarden” of vanaf https:// omd.spansoft.nl.

De routekaart is digitaal te downloaden - ongeveer een week voor 14 september - via www.openmonumentendag.nl/Leeuwarden en www.historischcentrumleeuwarden.nl. Kijk voor info regelmatig op www.facebook.com/omdlwd.

Hop-on-hop-offbus en sloep-verbinding Bears-Jorwert
In het centrum van de vier dorpen is de halteplaats van een de hele dag rondrijdende nostalgische hop-on-hop-offbus. Bezoekers OMD kunnen gratis mee. Deze bus stopt ook bij het treinstation van Mantgum. Omstreeks 10 uur begint daar 8 het eerste rondje. Ook vaart er een gratis sloep (aantal plaatsen beperkt!) tussen Bears en Jorwert. De complete route is met fiets, hop-on-hop-offbus en ‘desnoods’ auto goed te doen.

Het verhaal van de Greidhoeke toegelicht op woensdagavond 11 september.
Op woensdagavond 11 september, van 20 uur tot 21.30 uur, zijn er in MFC De Wjukken in Mantgum twee gratis lezingen naar aanleiding van het thema. Een aanrader voor dorpsbewoners en andere OMD-bezoekers met belangstelling voor geschiedenis. Historicus Yme Kuiper vertelt over de grote veranderingen in stad en platteland in de 19e eeuw en Nico Kloppenborg, tuinontwerper én deskundige op het gebied van historische tuinen, verhaalt over de vertaling daarvan in het dorp Mantgum. Beide sprekers staan garant voor een ‘nijsgjirrige’ lezing.

Klassendag Open Monumentendag in de dorpen
Voorafgaand aan deze monumentendag zal er op de lagere scholen in Mantgum, Weidum en Jorwert een lesprogramma over de historie van het gebied worden aangeboden (zie hieronder voor de tijdstippen). Het programma is samengesteld door Jannie Bijlsma, lid van de werkgroep OMD en oud-onderwijzeres, en Bas van Vulpen, student van NHL Stenden.

EXTRA ACTVITEIT OPEN MONUMENTENDAG:
Aanvullend op het programma van zaterdag wordt er op zondag 15 september om 15.00 uur in de kerk van Jorwert een orgelconcert gegeven door de zeer bekende Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema. Er zijn dan geen andere panden te bezichtigen.

Detailinformatie OMD 14 september (kleine veranderingen blijven mogelijk): Tijdstippen Klassendag voorafgaand aan Open Monumentendag:
Janny Bijlsma is in De Krunenstrobbe Jorwert op woensdagochtend 4 september.
In De Gielguorde Mantgum op woensdag 11 september, 3x de les verdeeld over de dag
In It Pertoer Weidum, vrijdagochtend 13 september.

Sloepentocht Bears-Jorwert
Geniet vanaf het water van de rust en het weidse uitzicht van de Leeuwarder Greidhoeke . Aanvullend op de bus vaart er op deze dag 5x een sloep op en neer tussen Bears en Jorwert. Bezoekers van de Open Monumentendag kunnen gratis meevaren. De vertrekplaatsen zijn op de kaart aangegeven. Een tochtje duurt ca 20 minuten. De sloep vertrekt ca 11-12-13-14-15 uur uit Bears naar Jorwert en gaat ca 11.30-12.30-13.30-14.30-15.30 weer terug van Jorwert naar Bears. Let op: er is maar een beperkte hoeveel plaatsen in de boot. Reserveren kan niet.

Opengestelde objecten van Open Monumentendag:

Bears: lagere school (alleen buitenkant, interieur niet), Bearsterdyk 3, Uniastate, Mariakerk.


Weidum: windmolen Dekemawei, Mariakerk, Buma begraafplaats, woning Wielsterdyk 1.

Mantgum: kruising Mantgumer Feart/Hegedyk, woning Seerp van Galemawei 1, NK kerk Seerp van Galemawei 3, tuin Seerp van Galemawei 7, tuin Seerp van Galemawei 15, gemeentehuis Seerp van Galemawei 21, tuin Seerp van Galemawei 23, veerhuis Fearhushoeke 9.

Jorwert: kerk Sluytermanwei 4, woning Sluytermanwei 6, boerderij Sluytermanwei 8, tuin Sluytermanwei 25, café Sluytermanwei 27-29.

Pleisterplaatsen:
Weidum: consistorie Lytse Buorren 2
Mantgum: De Wjukken + cafe snackbar Bonnema, de Wal 1
 Jorwert: cafe Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27-29
 Jellum: Jonker Sikke, Hegedyk 22

Bears: kleinschalige verkoop frisdrank etc bij Uniastate

Organisatie:
De Open Monumentendag Leeuwarden wordt sinds 1987 georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordig(st)ers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden. De werkgroep bestaat verder uit enkele enthousiaste vrijwillig(st)ers met historische en monumentale belangstelling in het algemeen en voor de gemeente Leeuwarden in het bijzonder. Deze Monumentendag kon niet worden georganiseerd zonder de bijzondere medewerking van de verenigingen van dorpsbelangen en historische verenigingen van Bears, Weidum, Mantgum en Jorwert. Niet alleen vanwege de grote historische kennis over de te bezoeken objecten maar ook vanwege de hulp die zij bieden bij de openstelling van de panden. De werkgroep is hen daarvoor zeer dankbaar.

OOK OPEN TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG maar geen onderdeel van de route:
Het Huis van Eysinga, Koningsstraat/Tweebaksmarkt, is zowel zaterdag 14 als zondag 15 september gratis toegankelijk voor publiek. Openingstijdens zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
In het HCL, Groeneweg 1, is er zondag om 14.00 uur de presentatie van een boekje met wandel- en fietsroutes langs nieuwe architectuur met aansluitend een korte wandeling met gidsen. Toegang en deelname gratis.

Dekemastate Jelsum: zowel 14 als 15 september open voor publiek van 13-17 uur. Gratis toegang. Bovendien komt de reizende expositie van 11 fountains LF2028 die week.

Landbouwmuseum: Gratis toegang op Open Monumentendag. Tentoonstelling: ‘Hannekemaaiers en Lapkepoepen’

Princessehof Museum: Gratis toegang op Open Monumentendag: tentoonstelling Gezonken Schatten, archeologisch erfgoed uit zeewrakken.

Wandeling Lions: Op een voormalig eilandje in de Lionserpolder zijn vorig jaar stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool gevonden, wat duidt op een nederzetting uit de late IJzertijd. Deze plek is nog zichtbaar als verhoging in het weidelandschap. Jeroen neemt mensen mee naar die plekken, die normaal gesproken afgesloten zijn. https:// www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/lionserpolder/nieuws/ijzertijd-bewoning-ontdekt- lionserpolder