Burgemeester neemt oude archieven Openbare Lagere School in ontvangst

Op zondag 26 oktober 2014 presenteert de Werkgroep Historie Mantgum producten en uitkomsten van haar diverse activiteiten. De werkgroep houdt zich o.a. actief bezig met een bronnenboek, een fotoarchief, een veldnamen onderzoek, het inventariseren en veilig stellen van archieven, een onderzoek naar de voormalige bewoners en hun huizen en het geven van informatie.

Het laatste archief dat door de werkgroep is geïnventariseerd betreft het archief van de voormalige Openbare Lagere School te Mantgum. Het archief over de jaren 1859 tot 1970 en het bijbehorend inventaris worden tijdens de presentatie op 26 oktober aangeboden aan de Burgemeester van Littenseradiel, mevr. dr. Johanneke Liemburg. Hierna blijft het veilig bewaard in het gemeentearchief. Daar kunt u o.a. ook de oude Mantgumer archieven van de N.H. kerk, de Doarpsmienskip en van Frisia inzien.

Maar er valt nog meer te zien op 26 oktober. Er wordt een film vertoond van oud Mantgum en u vindt  een overzicht van de tot nu toe bekende veldnamen, overzichten van oud bewoners en hun huizen, oude foto’s. Er is nog veel meer! Bij goed weer kunt u de middag afsluiten met een historische dorpswandeling.

De presentatie vindt plaats in MFC Wjukken, Om’e Terp 21, 9022 BD Mantgum, tussen 14.00 en 17.00 uur.

Entree is gratis. U bent van harte welkom!

Werkgroep Historie Mantgum