Start SOOS 60+

Woensdagmiddag 1 oktober 2014 starten we weer met de soos voor 60+.We hopen op een gezellig winterseizoen, en een goede opkomst. Houdt U van klaverjassen? Dan bent U van harte welkom bij de soos. 

U kunt zich opgeven bij Anna Aukes of bij de andere bestuursleden.

 

Namens het bestuur

Roelie Heida voorzitster, tel: (058) 2502675 Anna Aukes secretaresse, tel: (058) 2501329 Minze Zijlstra penningmeester, tel: (058) 2501527