Voorzieningen

Hoewel Mantgum een oud en een klein dorp is (ongeveer 1150 inwoners), is het een actief en levendig dorp. Er is een bloeiend verenigingsleven. Naast de sportverenigingen zijn er o.a. verenigingen voor ouderen, voor zang en voor toneel. Heel veel vrijwilligers maken dit mogelijk.Er zijn veel voorzieningen in het dorp, zoals onder andere een peuterspeelzaal, een basisschool en een multifunctioneel centrum. Ook een fysiotherapiepraktijk en een brandweerpost zijn aanwezig. De dagelijkse boodschappen kunnen in Mantgum worden gedaan bij de bakker en de supermarkt. Wat niet vergeten mag worden is dat het tevens een station heeft aan de spoorlijn van Arriva Leeuwarden - Stavoren.

Dokterswacht Friesland
tel. 0900 112 71 12
bij levensbedreigende situaties direct 112 bellen

Huisartsenpraktijk H.B. Bergwerff
Praktijklijn: 0517 34 12 72
Receptenlijn: 0517 34 27 26
Spoed: 0517 34 12 72, toets 1 en blijf aan de lijn 
info zie: www.huisartswinsum.nl

Huisartsenpraktijk L.J. Lukkes
Praktijklijn: 058 251 9224
Receptenlijn: 058 251 9773
Spoedlijn: 058 251 9224 bij ingesprek: 058 251 9751
info zie: www.huisartsweidum.nl

Fysiotherapiepraktijk Jelle Sybesma
tel. 058 250 1414

Tandartsenpraktijk Mantgum
De Wide Hoeke 12, tel. 058 250 1781

O.B.S. De Gielguorde
info zie: www.gielguordemantgum.nl

Markt
Locatie De Dobbe, Dinsdagmiddag (13.00 - 17.30 uur)

Openbaar Vervoer (bus en trein)
info zie: www.arriva.nl/reisinformatie/dienstregeling/